Saalem
Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. 1Jh 1: 7
Sündmused
23.02.2020,
kell: 10.00
Jumalateenistus,
Pärnu Saalemi Vabakogudus,
K.Põldroos, J.Adams, D.Kaljuste, L.Randmäe
23.02.2020,
kell: 17.00
Ülistusõhtu,
Pärnu Saalemi Vabakogudus,
Margit ja Dave Kaljuste
25.02.2020,
kell: 12.00
Keskpäevapalvus,
Pärnu Saalemi Vabakogudus,
V.Veensalu
26.02.2020,
kell: 12.00
Piibliring Pimedate Ühingus,
Pärnu Pimedate Ühingus,
J.Adams ja kaaslased
01.03.2020,
kell: 10.00
Jumalateenistus,
Pärnu Saalemi Vabakogudus,
Muusika- H.Aas, K.Põldroos, J.Paikla.
01.03.2020,
kell: 00.00
Osadusõhtu,
KOHT,
Mairi ja Jargo Paikla