Saalem
Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. 1Jh 1: 7
Tööharud

Koguduse töös tegeleme erinevate valdkondadega.

Meil on kaks tööpunkti, kus toimub teenistus üks kord kuus. Talil ja Varblas. Tali teenistust juhib vend Heldur Aas koos abikaasaga. Varbls käib pastor Kalju Põldroos. Õppeaasta jooksul toimub koguduses ka pühapäevakool, mida juhib Heldur Aas koos vahva tiimiga. Naiste teenistust ja ülistusteenistust juhib õde Margit Kaljuste. Koguduses tegutseb ka mitu kodugruppi. Infot nende kohta on võimalik saada pastor Kalju Põldroosilt.