Saalem
Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. 1Jh 1: 7
Töökava
14.03.2021,
kell: 10.00
Jumalateenistus,
YouTube,
K.Põldroos
21.03.2021,
kell: 10.00
Jumalateenistus,
YouTube,
K.Põldroos
28.03.2021,
kell: 10.00
Jumalateenistus,
YouTube,
K.Põldroos