Saalem
Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. 1Jh 1: 7
Töökava
31.01.2021,
kell: 10.00
Jumalateenistus,
Pärnu Saalemi Palvemaja,
K.Põldroos, M.Vabrit
02.01.2021,
kell: 12.00
Keskpäevaosadus,
Pärnu Saalemi Palvemaja,
K.Põldroos
07.02.2021,
kell: 10.00
Jumalateenistus,
Pärnu Saalemi Palvemaja,
K.Põldroos, H.Aas
07.02.2021,
kell: 17.00
Osadusõhtu,
Pärnu Saalemi Palvemaja,
J.Paikla, M.Paikla